1. Đảng ủy
  • Trần Việt Anh

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

  • Bùi Thị Hương

   Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

  • Phan Thị Tuyết Lan

   Chức vụ: Ủy viên BTV - Phó Bí thư Đảng ủy

  • Đào Thị Thúy Hiền

   Chức vụ: Đảng ủy viên

  • Nguyễn Hoàng Lân

   Chức vụ: Đảng ủy viên

  • Vũ Thanh Sơn

   Chức vụ: Đảng ủy viên

  • Ninh Trung Đức

   Chức vụ: Đảng ủy viên

  • Nguyễn Văn Minh

   Chức vụ: Đảng Ủy Viên - Chủ tịch Hội CCB

  • Trần Trung Kiên

   Chức vụ: Đảng ủy viên

  • Đặng Thị Hồng Thương

   Chức vụ: Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN

  • Bùi Thị Trinh

   Chức vụ: Đảng ủy viên

  • Lại Đức Mạnh

   Chức vụ: Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT

  • Đào Ngọc Bích

   Chức vụ: Đảng ủy viên - Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú

  Hội đồng nhân dân
  • Trần Việt Anh

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

  • Đào Thị Thúy Hiền

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

  • Bùi Thị Hương

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Nguyễn Hoàng Lân

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Mầu Văn Thành

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Đỗ Như Giao

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Trần Văn Hải

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Ninh Trung Đức

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Phan Thị Tuyết Lan

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Phạm Ngọc Huyên

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Bùi Thị Trinh

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Phạm Thị Thúy Hà

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Nguyễn Thị Thúy

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Phạm Yến Tuyết

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Trịnh Ngọc Tuấn

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Lê Mạnh Hoạch

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Trần Trung Kiên

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Đặng Thị Liên

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Nguyễn Văn Minh

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  • Đoàn Thị Thanh Bình

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

  1. Ủy ban nhân dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. MTTQVN phường
    • Trần Trung Kiên

     Chức vụ: Chủ tịch MTTQ

    • Hoàng Ngọc Tơn

     Chức vụ: PCT MTTQ

   2. Các đoàn thể chính trị - xã hội
    • Đặng Thị Hồng Thương

     Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

   3. Tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Yến Tuyết

     Chức vụ: Công chức - Tư pháp hộ tịch

    • Bùi Ngọc Duy

     Chức vụ: Công chức Tư pháp Công chứng - chứng thực

    1. Công an phường
     • Vũ Thanh Sơn

      Chức vụ: Trưởng Công an

    2. Địa chính - xây dựng
     • Lê Ngọc Huân

      Chức vụ: Công chức Địa chính - Đô thị

     • Giang Văn Bút

      Chức vụ: Công chức Địa chính môi trường

    3. Văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Thị Thúy

      Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND - UBND

     • Nguyễn Thị Kim Dung

      Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

    4. BCH quân sự phường
     • Ninh Trung Đức

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

    5. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Tuấn Anh

      Chức vụ: Trạm trưởng

    6. Văn hóa – xã hội
     • Trần Trung Kiên

      Chức vụ: Phụ trách Công tác VHTTTT

     • Bùi Thị Trinh

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

    7. Tài chính kế toán
     • Bùi Thị Xuân

      Chức vụ: Công chức TC - KT

   4. Tổ dân phố số 1
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Tổ dân phố số 2
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Tổ dân phố số 3
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Tổ dân phố số 4
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Tổ dân phố số 5
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Tổ dân phố số 6
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Tổ dân phố số 7
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. Tổ dân phố số 8
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    8. Tổ dân phố số 9
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    9. Tổ dân phố số 10
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    10. Tổ dân phố số 11
     • Chưa cập nhật dữ liệu