Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Phường Đề Thám được thành lập theo quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh thái bình ngày 01/8/1981trên cơ sở sáp nhập khu Đề Thám và một phần khu Tô Hiệu ở giữa trung tâm của thị xã Thái Bình nay là tỉnh Thái Bình.

Media/237_phuongdetham/Images/den-liet-sy7061f545-a-e.jpg

Phường Đề Thám hiện nay diện tích tự nhiên = 52,95ha; tổng dân số là 8,229 người, gồm 2.491 hộ; toàn phường có 11 tổ dân phố; đảng bộ có 528 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ khu dân cư và 5 chi bộ cơ quan, trường học, có gần 600 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú; 65 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; nhân dân trong phường chủ yếu là cán bộ, công nhân, viên chức, hưu trí và các hộ sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ

Vị trí địa lý: Phường Đề Thám nằm trung tâm của thành phố Thái Bình và có vị trí:

  • Đông giáp phường Lê Hồng phong
  • Tây giáp phường Quang Trung
  • Nam giáp phường Kỳ Bá
  • Bắc giáp phường Bồ Xuyên